• Imprimeix

Convocatòria Formació d'oferta en àrees prioritàries (FOAP)

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 1 de setembre i finalitza el 15 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

07/08/2017 11:08
FOAP

Aquesta convocatòria té com a objectiu dur a terme accions formatives, adreçades de manera prioritària a persones desocupades, amb la finalitat de configurar aquesta oferta formativa de qualitat, diversa i suficient en el conjunt del territori, accessible i adaptada als potencials candidats, ajustada a les necessitats sectorials i territorials i que respecti el principi d’equilibri territorial.

 

 

Es poden fer les accions formatives següents:

 

 

  1. Especialitats adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat que es programin completes.
  2. Especialitats del fitxer d’especialitats del SOC no adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat.

 

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats següents, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya:

  • Les entitats de formació inscrites o acreditades, en l’especialitat sol·licitada, en el corresponent Registre de centres i entitats de formació professional per a l’ocupació.
  • Les administracions públiques d’àmbit local i les entitats que hi estiguin adscrites o vinculades amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003.

L'objectiu de la convocatòria és dur a terme accions formatives, adreçades de manera prioritària a persones desocupades