• Imprimeix

Convocatòria d’ajuts al transport del programa de Noves Oportunitats

L’objectiu és finançar les despeses de mobilitat de les persones joves que han participat en el programa de Noves Oportunitats

17/07/2018 12:07
Ajuts al transport

El SOC obre la convocatòria, per a l'any 2018, per a la concessió d’ajuts a les entitats que han estat beneficiàries del programa de Noves Oportunitats de la Garantia Juvenil que han finançat, mitjançant fons propis, les despeses de mobilitat dels joves vinculats a aquestes actuacions, sempre que així ho hagin previst les respectives convocatòries o clàusules contractuals

El col·lectiu destinatari són les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil, participants actius del programa de Noves Oportunitats a qui, les entitats beneficiàries del programa indicat, els hagin facilitat un mitjà de transport gratuït per a la seva assistència a les diferents actuacions dels programes.

El termini de presentació de sol·licituds per a les entitats beneficiàries serà fins al 24 de juliol, aquest inclòs.

El programa de Noves Oportunitats de la Garantia Juvenil té l'objectiu, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, de fer possible que els joves assoleixin una certificació i retornin al sistema educatiu per completar la seva formació, afavorint així la seva inserció al mercat laboral amb expectatives d’ocupació de qualitat.

El termini de presentació de sol·licituds per a les entitats beneficiàries serà fins al 24 de juliol, aquest inclòs