• Imprimeix

Ajuts per a les agències de col·locació 2018. Línies 1 i 2

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 26 de novembre de 2018, inclòs.

20/11/2018 09:11
Ajuts agències de col·locació 2017. Línia 1

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), amb l’objectiu de facilitar a les persones una ocupació adient a les seves característiques i facilitar a les empreses les persones treballadores amb un perfil professional ajustat als seus requeriments i a les seves necessitats, impulsa la convocatòria d’ajuts a les agències de col·locació, línies 1 i 2.

Concretament, les accions subvencionables que es portaran a terme per aconseguir l'objectiu d'inserció laboral de les persones participants, són les següents:

  1. Accions de prospecció d’empreses per captar les ofertes a on es derivaran les candidatures de les persones assignades a l’agència de col·locació.
  2. Accions relacionades amb la valoració del perfil professional, aptituds i coneixements i de la qualificació professional, amb relació als requeriments i característiques dels llocs de treball derivats de les accions de prospecció esmentades en el punt anterior.
  3. Accions de seguiment de les candidatures proposades per l’agència de col·locació amb les empreses i les persones candidates, per comprovar els resultats de les derivacions i introduir millores en properes accions de derivació.
  4. Accions de preparació de les entrevistes laborals que siguin conseqüència de les candidatures proposades per l’agència de col·locació.
  5. Accions per a la millora dels resultats d’intermediació adreçades a reforçar la intermediació laboral de les persones.
  6. Informació, assessorament i sensibilització a les empreses per tal de ser una empresa inclusiva.
  7. Valorar les necessitats mínimes d’adaptació del lloc de treball que ocupi.
  8. Seguiment del procés d’inserció mitjançant entrevistes amb les persones treballadores seleccionades i el personal de l’empresa, amb l’objectiu de vetllar pel procés d’inserció i solucionar possibles dificultats en cas que es produïssin. 

L’objectiu de la convocatòria és facilitar a les persones una ocupació adient a les seves característiques.