• Imprimeix

Convocatòria del Programa TLN Mobilicat per a persones joves de la Garantia Juvenil

Ofereix orientació i capacitació lingüística i intercultural als joves, previ a pràctiques professionals a països europeus

22/08/2018 09:08
Programa TLN MOBILICAT per a persones joves inscrites a la Garantia Juvenil

El SOC obre la convocatòria del Programa TLN Mobilicat amb l'objectiu de facilitar la inserció laboral estable a joves inscrits i en situació de beneficiari al Registre del Servei Nacional de Garantia Juvenil  per mitjà de la millora del perfil professional i de les competències personals claus realitzant períodes de pràctiques formatives en empreses públiques i privades d'estats membre de la Unió Europea.

El termini de presentació de sol.licituds comenárà el 23 d'agost i finalitzarà el 10 de setembre del 2018, ambdòs inclosos. Les accions començaran el dia 15 de novembre amb l’organització de diverses sessions informatives.

L'import de la convocatòria és de 2.000.000 d'euros, dels quals 1.600.000 per a l'exercici 2018 i la resta per a l'exercici pressupostari del 2020.

Cada projecte preveu una sèrie d’accions estructurades en dues fases. La primera fase, que tindrà lloc a Catalunya, inclourà la preparació i capacitació dels joves:

  • Suport pedagògic a càrrec dels professionals de cada entitat amb la finalitat d’orientar individualment a cada un dels joves participants.
  • Preparació intercultural dels joves.
  • Formació lingüística de la llengua del país de destinació o llengua vehicular.

I en la segona fase es realitzaran les pràctiques professionals en els diferents països previstos en cada projecte:

  • D’acord amb la informació recollida en les sessions individuals, s’assignarà una empresa de pràctiques a cada jove.
  • El soci d’acollida al país de destinació s’encarrega de planificar i executar accions pedagògiques complementàries a l’aprenentatge pràctic.
  • Així mateix, el soci d’acollida també podrà organitzar accions de formació lingüística complementàries.
  • La durada de les estades a l’estranger serà d’entre 8 i 20 setmanes segons cada projecte presentat i aprovat.

Finalment, es preveu que les entitats realitzin un seguiment un cop finalitzades les pràctiques professionals, per tal de continuar donant suport i acompanyament als joves participants per facilitar la seva inserció professional o el retorn al sistema formatiu. 

 

 

L'objectiu general del Programa és facilitar la inserció laboral estable a joves inscrits a la Garantia Juvenil