• Imprimeix

El portal MónCat incorpora millores per facilitar l’accés a la informació

Ofereix suport integral a la mobilitat internacional,ja sigui per marxar a l’estranger,retornar o bé per romandre-hi

02/11/2017 13:11
Portal Móncat

El MónCat, portal web de suport integral a la mobilitat internacional, tant per a moviments de sortida com de retorn a Catalunya, ha incorporat un conjunt de millores orientades a facilitar a les persones usuàries un accés més directe i senzill a la informació.

En aquest sentit, s’ha treballat per afavorir una navegació més intuïtiva que s’adapti a qualsevol dispositiu, millorant la consulta a través del telèfon mòbil.

En concret, algunes d’aquestes millores són:

  • S’ha incorporat un cercador més potent, integrat en el web corporatiu i amb una ubicació millor per fer-lo més visible dins del portal.
  • El sistema de menús s’ha simplificat i s’han suprimit opcions de submenús.
  • S’ha creat un accés directe als submenús des de la pàgina principal per afavorir una consulta més ràpida de la informació.
  • S’han escurçat els títols dels apartats i subapartats per fer-los més entenedors.
  • S’està treballant en la síntesi dels continguts informatius, elaborant textos més senzills, i també prioritzar els enllaços a les pàgines web oficials.

Totes aquestes accions que s’implementen ara formen part d’una primera fase que s’emmarca en un procés de millora més ampli, que s’allargarà en el temps i abastarà tots els nivells de contingut del portal.

S’ha treballat per afavorir una navegació més intuïtiva que s’adapti a qualsevol dispositiu, millorant la consulta a través del telèfon mòbil