• Imprimeix

Informe sobre la cobertura de formació professional per a l’ocupació 2017

Identifica les especialitats formatives que no tenen una adequada cobertura

20/10/2017 10:10
Formació professional

El SOC ha elaborat recentment l’Informe sobre la cobertura de formació professional per a l’ocupació 2017, que identifica les especialitats formatives que han estat prioritzades en matèria de formació professional per a l’ocupació i que no tenen una adequada cobertura.

El document conté el mapa actual de centres acreditats i inscrits en el registre d’entitats col·laboradores del SOC en matèria de formació professional per a l’ocupació i alhora es relaciona amb aquelles àrees formatives que s’han considerat prioritàries en la programació de formació professional per desocupats d’enguany.

La detecció de necessitats formatives s’ha realitzat consultant diversos estudis de tendències del mercat laboral,  afiliacions a la Seguretat Social, analitzant les dades de l’observatori del mercat de treball i contrastant aquesta informació amb els agents econòmics i socials, les associacions de municipis i els serveis territorials i oficines de treball del SOC així com els CIFO.

La informació que proporciona el document s’ha d’analitzar tenint en compte que és una informació canviant i que a mida que els diferents territoris disposin de la seva estratègia territorial i que s’avanci en el model de concertació territorial de ben segur que aportaran noves dades a tenir en compte en la diagnosi de necessitats formatives.

El document conté el mapa actual de centres acreditats i inscrits en el registre d’entitats col·laboradores del SOC en matèria de formació professional per a l’ocupació