• Imprimeix

Convocatòries de subvencions per a programes de la Garantia Juvenil 2017

Xarxa d'impulsors, contractació de joves en pràctiques, ajuts al transport de Noves Oportunitats, Singulars i Integrals, i Programa TLN Mobilicat

12/08/2017 09:08
Convocatòries de subvencions per a programes de la Garantia Juvenil 2017

El SOC impulsa convocatòries de subvencions per al desenvolupament de programes de la Garantia Juvenil, iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil.

Es tracta, d'una banda, de subvencionar de nou per aquest any 2017 l’equip de personal tècnic que forma part de la xarxa d'impulsors distribuïda arreu de Catalunya durant el 2015 i el 2016. El SOC subvenciona els contractes de treball i les despeses indirectes o associades derivades de l’execució de les actuacions.

Els contractes de treball del personal tècnic que forma part de la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil, així com les pròrrogues de les contractacions efectuades en la convocatòria de 2016, són a jornada completa i fins el 30 de juny de 2018.

D'altra banda, el SOC impulsa ajuts destinats a incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació d'estudis superiors, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i que no hagin participat al Programa a la Convocatòria de l’exercici 2016.

L'objectiu és millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.

A més, el SOC obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a les entitats que han estat beneficiàries dels programes de Noves Oportunitats, Programes Integrals i Projectes Singulars i que han finançat, mitjançant fons propis, les despeses de mobilitat dels joves vinculades a aquestes actuacions, sempre que així ho hagin previst les respectives convocatòries o clàusules contractuals.

I, finalment, també s'ha obert la convocatòria relativa al Programa TLN Mobilicat que s'emmarca en la mesura relativa als programes de mobilitat per a la millora de les competències professionals.

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil

Documentació i tràmits relacionats amb aquestes convocatòries