• Imprimeix

Pròrroga del programa PREPARA

Per a persones en situació d'atur de llarga durada

03/04/2017 13:04
Pròrroga del PREPARA per a persones aturades de llarga durada

El PREPARA, programa de requalificació professional destinat a persones que hagin esgotat la protecció per desocupació, es prorroga fins al 15 d'agost d'enguany.

Està adreçat a les persones que, entre el 16 de febrer i el 15 d'agost de 2017, ambdós inclosos, hagin esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu i no tinguin dret a qualsevol dels subsidis per desocupació, o bé hagin esgotat algun d'aquests subsidis.

Per poder accedir-hi cal haver estat inscrit com a demandant d'ocupació durant 12 dels últims 18 mesos, i no tenir rendes superiors a una quantitat equivalent al 75% del salari mínim interprofessional.

Les persones beneficiàries hauran de participar en els itineraris personals d'ocupació i de millora de l'ocupabilitat durant un màxim de 6 mesos, i també inclou un ajut d'una quantia variable de 400 a 450 euros en funció de si es tenen càrregues familiars.

Fins al 15 d'agost d'enguany

Més informació