• Imprimeix

Programa TLN Mobilicat

El Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 es desenvolupa en el marc del Fons Social Europeu (FSE) per al període 2014-2020 amb l'objectiu de posar en marxa els sistemes de Garantia Juvenil i amb la finalitat de lluitar contra la desocupació entre les persones joves.

El Programa TLN Mobilicat s'emmarca en la mesura relativa als programes de mobilitat per a la millora de les competències professionals.

L'objectiu general del Programa TLN Mobilicat és facilitar la inserció laboral estable a joves inscrits i en situació de beneficiari al Registre del Servei Nacional de Garantia Juvenil en data immediatament anterior a l'inici de l'actuació per mitjà de la millora del perfil professional i de les competències personals claus realitzant períodes de pràctiques formatives en empreses públiques i privades d'estats membre de la Unió Europea.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en el marc d'aquesta convocatòria, impulsa la línia de subvencions del Programa TLN Mobilicat, que oferirà serveis d'orientació i capacitació lingüística i intercultural als participants, com a elements previs i preparatoris per a l'adquisició d'experiència laboral pràctica en un país de la Unió Europea. Un cop superada la fase de preparació i la capacitació es realitzarà un període de pràctiques professionals no remunerades a països de la Unió Europea.

Entitats beneficiàries

Entitats de titularitat pública o privada sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya i que hagin dut a terme amb anterioritat accions de mobilitat transnacional.

Persones destinatàries

Han d’estar inscrites i en situació de beneficiari al Registre del Servei Nacional de Garantia Juvenil en data immediatament anterior a l’inici de l’actuació.

Han de ser persones majors d’edat i menors de 30 anys inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en la seva data d’incorporació al projecte, amb estudis d’especialització de grau mitjà o superior, abandonats prematurament o acabats però sense experiència laboral en l’àmbit de l’especialitat.

No es tindrà en consideració una experiència laboral inferior a tres mesos en l’especialitat concreta objecte de la subvenció.

Pressupost

1.500.000 euros

1.200.000 euros per a l’exercici pressupostari de l’any 2017, i 300.000 euros per al de 2018.

Programa operatiu d’ocupació juvenil cofinançat per la Iniciativa d’ocupació juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020.

Termini de presentació de sol·licituds

Des de l'1 de setembre fins al 22 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Període d'actuació

Les accions subvencionables previstes en aquesta convocatòria s’han d’iniciar el 15 de novembre de 2017 i finalitzar el 30 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Data d'actualització:  31.07.2017