• Imprimeix

Contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil

La convocatòria té l'objectiu d'incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El SOC subvenciona els contractes de treball en pràctiques, durant un període de 6 mesos a jornada completa.

Les entitats sense ànim de lucre han de fer arribar el formulari de sol·licitud i la documentació annexa a través de Tràmits Gencat.

Les administracions locals tenen a la seva disposició el formulari de sol·licitud de subvenció i la informació per poder fer la tramesa electrònica a la Plataforma EACAT. Es farà buscant el programa a través de la pestanya “Tràmits”>”Catàleg de tràmits”.

Programa cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu

Entitats beneficiàries

Els ajuntaments de Catalunya; els consells comarcals de Catalunya; i les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya.

Persones destinatàries

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats han de:

  • Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;
  • estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;
  • acreditar la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l'exercici professional;
  • complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques. 

 

Les persones joves que hagin participat al Programa a la Convocatòria de l’exercici 2016 no podran participar a la convocatòria d’enguany.

Pressupost

10.000.000 euros.
 
Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014 - 2020.

Termini de les accions

El termini d'execució de les actuacions és de 6 mesos; els contractes han de finalitzar com a màxim el 30 de maig de 2018 (inclòs).

Data d'actualització:  25.07.2017