• Imprimeix

Programa Fem ocupació per a joves

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) mitjançant el el programa Fem ocupació per a joves promou la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves d'entre 18 i 29 anys. Així, se subvencionaran les actuacions següents: prospecció i assessorament d'empreses; orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació; formació adaptada a les necessitats del lloc de treball; experiència professional mitjançant contracte laboral.

Entitats beneficiàries

Les entitats locals següents:

  • Els ajuntaments de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades als municipis de més de 20.000 habitants en les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Girona.
  • Els ajuntaments de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o vinculades, corresponents als municipis de més de 12.000 habitants en la demarcació de Lleida.
  • Els consells comarcals que abastin un territori de més de 20.000 habitants.
  • Entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d’acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques i competències en polítiques actives d’ocupació, promoció econòmica i desenvolupament local, que abastin un territori de més de 8.000 habitants.

Les organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives en l’àmbit territorial de Catalunya. Aquestes entitats hauran de presentar una única sol·licitud de subvenció que abasti un àmbit territorial d’actuació pluriprovincial.

Entitats contractants

Per a la contractació laboral poden ser beneficiàries les empreses, així definides en el dret mercantil, i les entitats i institucions sense ànim de lucre sempre que hagin estat seleccionades. I també podran ser beneficiàries d’aquesta actuació subvencionable les entitats locals i les organitzacions empresarials i sindicals, però amb una limitació del 25% del nombre total de contractes subscrits.

Termini dels projectes/accions

El programa finalitzarà el 28 de febrer de 2018.

Normativa

Resolució TSF/1910/2016, 29 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria a l’any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves”

 

Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, de modificació de l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa "Fem Ocupació per a Joves”.

 

Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa Fem Ocupació per a Joves, i s’obre la convocatòria pel col·lectiu de persones joves de la Garantia Juvenil per a l’any 2015 i la convocatòria anticipada per al 2016.

Contacte

Entitats promotores: femocupaciojove.soc@gencat.cat

Data d'actualització:  17.05.2017