El mercat laboral

La informació sobre les tendències del mercat laboral  i dels sectors que generen ocupació és bàsic per situar-nos en la realitat del món del treball.

És important tenir coneixement del funcionament del mercat laboral de la zona i del comportament de les ocupacions per poder prendre una decisió en relació amb l'objectiu professional que es busqui.

El mercat laboral pateix canvis importants contínuament, tant des de l'aspecte sociològic, com des de l'econòmic i el tecnològic. Aquests canvis han propiciat la desaparició d'algunes feines i l'aparició d'unes altres.

Tenir cert coneixement de la situació del mercat laboral i les previsions de la seva evolució beneficia a l'hora de fixar objectius professionals.

 

Característiques en les relacions laborals

Les relacions laborals són les que s'estableixen entre les persones treballadores i l'empresa en un procés productiu. Les persones treballadores sempre són una persona física, però l'empresa pot ser tant una persona física com una persona jurídica. Les relacions laborals es regulen mitjançant els contractes de treball.

 

Situació global del mercat laboral

Informació sobre el mercat laboral, les ocupacions emergents i els perfils professionals més valorats per les empreses