• Imprimeix

Les proves de selecció

La prova de selecció avalua les capacitats, actituds i aptituds de la persona candidata en relació amb el lloc de treball a ocupar i amb l'estil de l'empresa.

Tests psicotècnics

Un test és un mètode per reunir informació sobre una persona. Els psicotècnics són instruments estandarditzats que mesuren aptituds, capacitats, aspectes de la personalitat, interessos, valors professionals, etcètera.

Tests d'aptitud

Avaluen predisposicions naturals, innates o adquirides per dur a terme una feina. Estudien factors com ara el raonament verbal, la creativitat, la memòria, aptituds numèriques, espacials, atenció i percepció.

Aquests tests tenen un límit de temps per fer-se. Per tant, la interpretació o correcció es fa basant-se en dos criteris: els encerts i errors, i la rapidesa.

Alguns consells que cal tenir en compte a l'hora de respondre:

 • Seguir fidelment les instruccions.
 • Si hi ha alguna cosa que no s’entén de les instruccions que proporciona la persona examinadora cal preguntar-ho abans que comenci a comptabilitzar el temps.
 • Llegir amb atenció les preguntes i totes les alternatives que ofereixen.
 • Durant la resolució del test, si no s’entén alguna qüestió, és millor passar a les següents i tornar a les altres si us queda temps.
 • Per si no n’hi hagués al lloc de la prova, pot ser útil dur rellotge (que no sigui el telèfon mòbil).

 

Tests de personalitat

Els tests de personalitat avaluen els aspectes com ara l'ansietat, l'autocontrol, la independència, les emocions, l'agressivitat, el dinamisme, la influència sobre els altres, les prioritats i les motivacions.

No hi ha respostes bones o dolentes, cada persona té unes característiques determinades i cada lloc de treball exigeix també un tipus de personalitat o un altre.

Aspectes que cal tenir en compte a l'hora de respondre:

 • No intentar manipular per donar una imatge determinada. Hi ha sistemes que avaluen la sinceritat en les respostes.
 • Ser espontanis, no pensar massa les respostes.
 • Si cap de les alternatives que ofereixen com a resposta correspon amb la forma de ser, escollir la que més s'hi aproximi.

Proves professionals

Les proves professionals s'utilitzen per avaluar els coneixements propis d'una professió en concret. Es poden fer en forma d'exàmens, qüestionaris tècnics, exercicis de simulació, etcètera.

Recomanacions:

 • Abans de començar cal assegurar-se d'haver entès molt bé les tasques que s’han de realitzar.
 • Cal planificar les tasques en funció del temps que han donat per fer-les. Si abans de començar es fa un esquema, la prova estarà més estructurada i serà més fàcil.

Dinàmiques de grup

En aquests exercicis, diferents persones candidates mantenen una reunió en què el personal tècnic que realitza el procés de selecció observa i avalua l'actuació de cada participant.

Algunes vegades poden simular situacions professionals, però d'altres es plantegen dilemes o fins i tot qüestions morals.

Avaluen característiques personals com capacitat de lideratge, defensa d'idees, capacitat de diàleg, capacitat de convèncer i de persuadir, expressió verbal i argumentació.

Recomanacions pràctiques per als participants:

 • Procurar ser natural.
 • Participar activament i contribuir al fet que el grup assoleixi els objectius.
 • Extremar l'educació i la cortesia.
 • No ser agressiu/va.
 • No obstinar-se amb les idees pròpies.
 • Ser una persona considerada amb els altres.
 • Buscar que el grup avanci més que el lluïment personal.
 • Prestar atenció al material escrit que us donin.
 • Escoltar els altres amb atenció.
 • Procurar aportar solucions.

 

Normalment, quan comença la sessió, acostuma a produir-se un moment de silenci que crea una certa tensió. És bo trencar aquest silenci d'una forma natural amb expressions com: "Bé, si us sembla, podríem començar fent...". Això indica que s’és una persona amb decisió i que sap adaptar-se amb facilitat a situacions noves.

També pot passar que al començament es produeixin moments de confusió, la qual cosa requereix una persona que estableixi una certa metodologia de treball dient: "Un moment, jo crec que per tal que tots donem la nostra opinió i arribem a una conclusió podríem parlar d'un en un i donar les nostres opinions...".

No hi ha perfils bons ni perfils dolents; tot depèn de les característiques de personalitat que el lloc de treball requereixi.

Centre d'avaluació

El centre d'avaluació és una metodologia de selecció cada cop més utilitzada a les empreses. Té una durada d'un o dos dies i s'utilitza per avaluar les competències de les persones candidates en una varietat de situacions que simulen el que podria ser treballar en aquesta empresa.

Les activitats que es poden proposar són molt variades i poden incloure:

 • Redactar un informe: A partir de material escrit, normalment relatiu a una activitat de l'empresa, redactar un informe amb les recomanacions. Avaluaran capacitat d'anàlisi, raonament i expressió escrita.
 • Fer una presentació: Davant les altres persones candidates i/o davant del personal avaluador. Avaluaran capacitat per estructurar una presentació, capacitat d'expressió oral, habilitat per parlar en públic.
 • Exercici de la safata: L'activitat consisteix a suposar que ja han contractat la persona per al lloc que han de cobrir, i per això li donaran una safata plena de documents, cartes de clients, taxes, peticions d'informes, trucades rebudes, correus electrònics, etcètera, perquè realitzi la feina en un temps limitat. S’avalua capacitat de planificació, gestió del temps, capacitat de resolució, de comunicació verbal i escrita.

 

Dinar o sopar amb directius: Cal recordar que l’objectiu en aquest moment no és menjar ni beure, sinó mostrar una actitud positiva i optimista, que permeti pensar que pot ser agradable treballar.

Data d'actualització:  21.04.2017