• Imprimeix

L'entrevista de treball

L'entrevista és un pas més, i sovint l'últim i més important, en un procés de selecció. És un diàleg amb preguntes i respostes sobre temes professionals, formatius i personals, en el qual tant la persona entrevistadora com l'entrevistada intenten resoldre els dubtes.

L'entrevista de treball és un moment decisiu del procés de selecció, ja que serveix per:

 • Aprofundir en la informació de la persona candidata que ja s’ha obtingut prèviament a través del currículum.
 • Comprovar si l'estil personal de la persona candidata (actitud, motivacions, personalitat, habilitats, experiència, etcètera) coincideix amb el que l'empresa espera.
 • Permetre a la persona entrevistada assegurar-se que la persona candidata és idònia per al lloc vacant.
 • Permetre a la persona candidata valorar si aquesta ocupació li convé i li interessa.

Abans d'anar a una entrevista és convenient:

 • Informar-se sobre l'empresa i el seu sector.
 • Repassar bé el currículum i la carta de presentació enviats en el moment de sol·licitar l'ocupació, perquè són els documents que la persona entrevistadora tindrà com a referència per formular les preguntes.
 • És important preparar la forma d'explicar la trajectòria formativa i professional de manera coherent i positiva.
 • Cal preparar amb atenció les respostes a preguntes personals perquè són de difícil improvisació (motivacions, interessos, actituds, etcètera). Per fer-ho, cal tenir molt clares quines són les competències adequades al lloc de treball.
 • Tenir en compte que la persona candidata ha de facilitar la feina a la persona entrevistadora.

És important:

 • Presentar-se a l'entrevista amb la confiança i seguretat que l'empresa us ha triat com a possible candidat/a.
 • Estar molt atents/es durant els primers minuts de l'entrevista, ja que es proporciona una informació valuosa per al seu bon desenvolupament.
 • Adoptar una actitud positiva i coherent cap a les preguntes de l'entrevista.
 • És bo fer preguntes sobre l'empresa, el negoci o el lloc vacant.
 • Després de cada entrevista, fer una valoració de com ha anat.

Conductes bàsiques

 • Preparar les respostes i la forma d'expressar-les i evitar els monosíl·labs, el vocabulari massa col·loquial o massa rebuscat.
 • Evitar el tuteig i, en qualsevol cas, és convenient utilitzar el mateix idioma que la persona entrevistadora.
 • Preparar preguntes a la persona entrevistadora.
 • Fer comentaris positius dels vostres interessos, metes i aficions.
 • Fer comentaris positius de l'experiència: "els èxits".
 • Fer comentaris d'interès i entusiasme: "la motivació".
 • Utilitzar expressions de "seguretat".
 • No facilitar informació perjudicial.

 

Expressions per:

Manifestar els ÈXITS

 • Vaig estar encarregada de....
 • He tingut l'oportunitat d'aprendre...
 • El meu rendiment ha estat satisfactori en...
 • He col·laborat en...
 • He realitzat...
 • Vaig estar responsabilitzat de...
 • M'he preparat molt bé en...
 • Em vaig dedicar intensament a...
 • Vaig quedar molt satisfet/a de...

 

Transmetre MOTIVACIÓ

 • Estic molt interessat/da en...
 • M'agradaria poder treballar en un lloc com aquest...
 • Per mi és molt important una feina...
 • Estic desitjant aplicar els meus coneixements en...
 • Aquest és el treball que sempre he desitjat...
 • Em sentiria feliç si...
 • Em motiva molt poder...

 

Mostrar SEGURETAT

 • Estic segur/a...
 • La meva experiència és important...
 • Ho faré bé...
 • Estaré a l'altura de...
 • Sabré respondre...
 • S'adapta a les meves possibilitats...

Si la comunicació verbal fa referència allò que diem, la no verbal es refereix a com ho diem i com actuem.

La comunicació no verbal proporciona a l'entrevistador/a tanta informació o més que la que la persona candidata manifesta. Davant d'una incongruència entre el missatge verbal i no verbal, sempre es tendeix a creure el no verbal.

Algunes idees sobre els possibles significats que es poden atribuir a les vostres conductes:

 • Manera de vestir: cal portar la roba adequada al lloc de treball al qual s'opta, que estigui neta i que no hi hagi estrips.
 • Higiene: té molta importància la higiene dels cabells i a les mans, sense oblidar el tema de les olors corporals.
 • Donar la mà: la forma de donar la mà predisposa l'actitud de la persona entrevistadora; cal evitar donar la mà de forma fluixa ja que denota manca d'energia i falta de decisió.
 • Expressió facial: l'expressió de la cara indica el nostre estat d'ànim, els nostres sentiments i, per tant, cal que la nostra expressió concordi amb el missatge que estem donant.
 • Somriure: en moments concrets de l'entrevista és important ja que significa obertura dels canals de comunicació.
 • Contacte visual: mirar a la cara de la persona amb qui s'està parlant és el millor procediment per mostrar sinceritat.
 • Postura corporal: cal seure de manera correcta; ni recolzat enrere (pot denotar desinterès), ni molt incorporat cap endavant (pot demostrar nerviosisme i intranquil·litat).
 • Gesticulació de les mans: durant la conversa és correcte que acompanyem les nostres explicacions amb els gestos de les mans, però, en cap cas, aquesta gesticulació ha de ser excessiva.
 • Manies o tics: cal evitar moviments que s'acostumen a fer quan s'està nerviós, com ara gratar-se el nas, tocar-se els cabells, picar amb els dits sobre la taula, etcètera; aquests moviments denoten nerviosisme i inseguretat, falta de control.
 • Menjar xiclet: en cap cas entrarem a una entrevista menjant xiclet.
 • Puntualitat: a una entrevista de selecció sempre és necessari arribar amb antelació suficient per tranquil·litzar-nos abans d'iniciar-la.
 • Mòbil: abans d'entrar a l'entrevista cal apagar el mòbil per evitar interrupcions inoportunes.
 • Mostrar interès en el lloc de treball.
 • Mostrar una actitud positiva i d'entusiasme.
 • Ser un/a bon/a comunicador/a.
 • Tenir confiança en un/a mateix/a.
 • Mostrar aparença de maduresa.
 • Implicar-se en el treball, creure en el que es fa.
 • Ser agradable, intentar ser simpàtic/a.
 • Ser tolerant a la tensió.
 • Mostrar capacitat d'organització i planificació.
 • Demostrar tenir iniciativa.
 • Tenir capacitat d'adaptació.
 • Tenir capacitat de treball en equip.