• Imprimeix

Estratègies a l'hora de buscar feina

En el moment de buscar feina per compte d'altri és important saber on buscar i quins són els recursos i les vies de cerca més habituals.

Relacionen les persones que busquen feina o la volen canviar amb les empreses que busquen persones treballadores. Gestionen ofertes de feina, cursos de formació professional per a l’ocupació i serveis d'orientació professional.

Són bases de dades, generalment especialitzades per sectors professionals o professions, que s'ofereixen a les empreses que tenen la necessitat de cobrir llocs de treball. Poden trobar-se a:

 • Col·legis professionals
 • Centres de formació professional o universitària
 • Associacions empresarials
 • Sindicats
 • Serveis locals d'ocupació

Són empreses privades que es dediquen a posar a disposició d'altres empreses persones treballadores de manera temporal. Aquestes empreses acostumen a necessitar persones polivalents, amb gran capacitat d'adaptació i disponibilitat immediata.

Són empreses que fan el procés de reclutament, avaluació i selecció de persones candidates a partir de les necessitats i perfils sol·licitats per una altra empresa.

Si se sap d'una possibilitat d'oferta de feina es pot contactar directament amb l'empresa que l’ofereix.

Per fer-ho, cal que tingueu molt clar el vostre objectiu professional i que disposeu del màxim d’informació possible de l’empresa a què us voleu adreçar.

Els contactes amb les empreses es poden per telèfon, correu o mitjançant la presentació directa a l'empresa.

A banda dels mitjans de comunicació, les empreses poden utilitzar els portals d’internet especialitzats. En aquests portals podeu:

 • Donar-vos-hi d’alta. Això requerirà la introducció del vostre currículum. Cada lloc web utilitza el seu propi format de currículum, per tant és convenient disposar-ne d’un de bàsic per poder adaptar-lo als formats particulars.
 • Guardar una classificació de totes les ofertes de feina sol·licitades.
 • Intentar conèixer millor l'empresa que ofereix la feina, cosa que augmentarà les possibilitats de ser seleccionat.

 

És l'eina més efectiva per accedir a oportunitats d'ocupació relacionades amb el vostre objectiu professional. S’anomena també networking (treball en xarxa)

Unes persones parlaran amb d'altres de la vostra situació, i d'aquesta manera es multiplicaran les possibilitats de trobar feina. No acostuma a donar resultats de forma immediata, però sí a mitjà termini.

La utilització d'aquest sistema, doncs, també permet enfortir i fer noves relacions personals, identificar noves oportunitats i tenir més possibilitats d'èxit.

 

Com crear la teva xarxa de contactes

Per teixir una xarxa de contactes d'una forma sistemàtica es recomana crear un fitxer amb les dades de les persones de contacte, anotar-hi els resultats i les possibilitats de cadascuna per centrar-se en els més factibles.

Un cop identificades les persones que formaran part de la xarxa de contactes, i sempre que es tingui clar l'objectiu professional, cal construir un missatge fàcil d'entendre per als membres de la xarxa i transmetre'l de forma sistemàtica. A més del missatge, cal transmetre ganes de treballar i confiança per desenvolupar les tasques del lloc de treball amb eficiència.

Una forma ràpida i fàcil d'acostar-se a les persones que formen part de la xarxa és el telèfon. Encara que moltes vegades pugui sortir el contestador automàtic, cal tenir pensat el missatge que es deixarà  i evitar quedar-se en blanc. Un altra forma d'establir contactes és a través del correu electrònic i, sobretot, a través del contacte personal.

Perquè la cerca de feina sigui efectiva cal tenir sempre a mà un currículum i també les targetes personals.

El que no es pot fer mai utilitzant la xarxa de contactes és:

 • Fer llàstima
 • Pressionar els altres amb insistència
 • Traspassar les responsabilitats als contactes.
 • Tenir vergonya d'exposar la situació personal.

Els contactes telefònics no s'improvisen. Per això a continuació s’indiquen unes guies breus per preparar cada trucada telefònica.

Abans de trucar cal:

 • Informar-se del nom de l'empresa i de la persona amb qui es vol parlar.
 • Preparar el motiu de la trucada i el que es dirà. La introducció ha de ser breu, mai més de 30 segons.

 

Durant la trucada cal:

 • Presentar-se i preguntar amb qui es parla.
 • No parlar de temes aliens als objectius.
 • Parlar amb un to de veu alt i clar, i vocalitzar bé.
 • Parlar a una velocitat adequada.
 • Utilitzar un estil positiu.
 • Cuidar el vocabulari.
 • No tutejar, és millor tractar de vostè.

 

Si la persona amb la qual es vol parlar està ocupada:

 • Intentar assabentar-se de l'horari en què pot estar disponible.
 • No dir mai que és un assumpte personal o molt important.

 

En cas que es vulgui aconseguir una entrevista:

 • Facilitar només la informació necessària, per despertar l'interès.
 • Tenir al davant el CV per si fan alguna pregunta que hi faci referència.

 

Finalització de la trucada:

 • Cal estar preparats per rebre contestacions habituals com ara: "no necessitem ningú", "truqui a un altre departament", etcètera.
 • Cal intentar aconseguir tota la informació que es pugui.
 • Cal acomiadar-se amb amabilitat.
 • Cal prendre nota dels temes interessants de la conversa telefònica i de les properes cites.