• Imprimeix

Currículum personal

La majoria de candidatures per a una oferta de feina es descarten pel currículum abans d'arribar a la fase de l'entrevista. El currículum és, doncs, un document molt important en el procés de cercar feina, i s'ha de cuidar especialment.

Dades personals

Nom i cognoms, adreça postal, telèfon i adreça electrònica.

En aquest apartat es poden incloure (però no és sempre imprescindible): lloc i data de naixement, nacionalitat i número de document d’identitat.

Estudis realitzats

Llista dels estudis reglats i finalitzats.

Cal prioritzar la darrera formació cursada i, en la mesura del possible, evitar indicar formació més antiga que s’entén necessària per arribar al nivell d’estudis més superior (per exemple l’ESO i el Batxillerat si la darrera formació és el Grau). Cal informar del nom del centre on es va cursar i les dates en què ho vau fer.

*Aquest apartat és molt important per a les persones que busquen la seva primera feina. En aquest cas, si la mitjana de les notes obtingudes és rellevant, cal fer-ho constar.

Altres estudis

A més dels estudis reglats i reconeguts oficialment és possible que s'hagin cursat estudis complementaris. En aquest cas cal indicar el centre, les hores i l’any que es va fer. Es tracta d’afegir la formació més recent, que tingui a veure amb el vostre objectiu professional i que estigui relacionada amb el lloc de treball.

Idiomes

Cal indicar l'idioma i el nivell aconseguit.

Informàtica

Indicar el programari que es domina. És important destacar sobretot els coneixements informàtics que es destaquin a les ofertes de treball i incloure els programes més recents.

Experiència professional

Cal proporcionar informació sobre:

 • Empreses i sectors en els quals s'ha treballat anteriorment.
 • Funcions i responsabilitats assumides.
 • Període de temps en què s'ha treballat en cadascuna d’aquestes.

 

És interessant que destaqueu especialment en aquest apartat aquella experiència que és rellevant per a l'oferta de feina a la qual us presenteu.

Altres dades d'interès

És un apartat on es poden incloure i especificar diferents aspectes per reforçar definitivament el currículum professional (carnet de conduir, disponibilitat horària, carnets professionals, referències, habilitats personals, etcètera).

 

No hi ha un model únic de currículum.

Per tal que el vostre sigui efectiu, adapteu-lo per a cada oferta tenint en compte la trajectòria formativa i professional i els detalls del lloc de treball.

Podeu canviar l'ordre dels blocs o apartats per destacar la informació que creieu que pot ser més  eficaç. Per exemple, podeu posar l'experiència abans que la formació, si ho veieu convenient.

Podeu escollir quatre tipus de currículum en funció de quin s'adapta millor a la vostra situació, pensant sempre en el lloc de treball al qual voleu accedir:

 1. Cronològic ascendent: si teniu poca experiència, ordeneu les dates per ordre cronològic de manera que destaqui l'evolució positiva.
 2. Cronològic descendent: ordeneu les dates començant per la més recent fins a la primera si la vostra experiència és llarga o si voleu trobar feina en allò que heu realitzat recentment.
 3. Funcional: ordeneu les dades del currículum en funció de les àrees professionals si heu treballat en dos sectors o més que semblin diferents o que no tinguin una clara relació entre ells.
 4. Europeu: especialment indicat si desitgeu sol·licitar una feina a la Unió Europea.

 

 

El SOC proporciona una eina per ajudar-vos a redactar el vostre currículum de manera senzilla (en 5 passos) i ràpida (30 minuts).

En finalitzar, el podreu desar al vostre ordinador, modificar-lo i editar-lo amb un editor de textos. També podreu enviar-lo directament per correu electrònic.

Si és important redactar un bon currículum, no ho és menys acompanyar-lo d’una bona carta de presentació que, de forma esquemàtica, situï el seleccionador en relació amb el lloc de treball al qual opteu.

És convenient destacar els aspectes més rellevants de la vostra experiència o formació per a la posició que us interessa.

Alguns consells:

 • Llegiu atentament l'anunci o l’oferta de feina.
 • Analitzeu les necessitats de l'empresa. Quin tipus de professional estan buscant?
 • Feu una carta a mida: seleccioneu els aspectes del currículum que convé destacar per suscitar l'interès en funció de les necessitats de l'empresa.

 

 

La podeu fer servir si envieu per iniciativa pròpia el currículum a una empresa perquè el tingui en compte en el moment en què sorgeixi una vacant o es creï un nou lloc de treball.

Alguns consells:

 • Procureu aconseguir el màxim d'informació sobre l'empresa i les seves necessitats.
 • Trobeu un motiu per demostrar el vostre interès per col·laborar amb ells.

Seleccioneu els aspectes del currículum que us interessa oferir a l'empresa perquè sabeu que els valoraran positivament.