• Imprimeix

Definir el propi objectiu professional

A l'hora d'iniciar un procés de recerca de feina és imprescindible tenir molt clar en quina o quines ocupacions voleu treballar.

Cada persona té unes aptituds i unes competències personals i professionals que la fan més apta per desenvolupar un tipus de feina o un altre. Tenir definit l'objectiu professional evita molts esforços i moltes frustracions.

Què és l’objectiu professional?

L'objectiu professional és l'ocupació "ideal" per a cada persona i a partir de la qual es defineix el projecte professional.

No obstant, tingueu en compte que:

  • És possible que, transcorregut un cert temps, descobriu que l'ocupació escollida no és la ideal; en aquests casos, podeu canviar o bé adaptar l'objectiu a les noves circumstàncies.
  • Moltes vegades, la necessitat econòmica fa inevitable que s'hagi de treballar temporalment en la primera feina que es presenta, però aquesta situació no és incompatible amb seguir buscant la feina ideal.

 

A partir del moment en què es té clara l'ocupació en la qual es vol treballar es pot iniciar la cerca de feina amb garanties d'èxit.

Com el puc definir?

  1. Autoconeixement

És convenient saber com "penso que sóc" i com "em veuen els altres".

Ens ajudarà el fet de trobar resposta a aquestes preguntes:

  • Què volem? (Interessos i motivacions)
  • Què podem fer? (Aptituds, actituds, formació, experiència)

 

  1. Coneixement del mercat de treball

Un coneixement del mercat de treball de la zona i de les característiques de les diferents ocupacions és imprescindible per poder prendre una decisió en relació amb l'objectiu professional.

 

  1. Presa de decisions

Amb l’autoconeixement i el coneixement del mercat de treball, és el moment de prendre una decisió en relació amb el vostre futur professional i que concreti els objectius a curt, mitjà i llarg termini.

CLOE: Eina per definir l’objectiu professional

CLOE és una aplicació desenvolupada pel SOC que us ajuda a definir l’objectiu professional.

Amb aquesta aplicació podeu descobrir factors rellevants per al vostre futur professional com valors, interessos, aptituds, personalitat i competències.

Al final obtindreu un informe que us pot servir com a guia per a la definició del vostre objectiu professional.

Manal d’ús. Existeix un manual tècnic d’ús, només disponible per als professionals d'orientació. Cal sol·licitar-lo per correu electrònic, indicant les vostres dades i l'àmbit laboral en què treballeu a bustia_soc@gencat.cat

Data d'actualització:  29.05.2017