• Imprimeix

Programa PREPARA

El Programa de Requalificació Professional (PREPARA) ofereix itineraris individualitzats per a la reinserció i ajudes econòmiques per a les persones treballadores en situació d'atur que no puguin ja beneficiar-se de cap subsidi.

  • Itinerari individualitzat i personalitzat d’inserció d’acord amb les característiques de cada persona destinat a millorar-li les possibilitats laborals.
  • Activitats relacionades amb la requalificació i la reinserció professional, especialment les que tenen per objectiu facilitar l’obtenció i acreditació de competències professionals.
  • Un ajut econòmic mensual corresponent al 75%* de l’Indicador Públic de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM), fins a un màxim de 6 mesos.

 

*En el cas de tenir a càrrec almenys 3 membres de la unitat familiar en el moment de la sol·licitud, l’ajut serà equivalent al 85% de l’IPREM. S’entendrà com a familiar a càrrec el cònjuge i/o fills menors de 26 anys (o més grans si tenen una discapacitat de grau igual o superior al 33%), o menors d’acollida, i que individualment no tinguin rendes pròpies superiors al 75% del salari mínim interprofessional en còmput mensual, exclosa la part proporcional de 2 pagues extraordinàries.

Poden accedir al PREPARA les persones treballadores en situació d'atur que ja no puguin beneficiar-se de cap subsidi i que es comprometin a participar en un itinerari d'inserció fet a mida, que inclou activitats en els següents àmbits:

  • Orientació professional.
  • Alfabetització digital i aplicació de les TIC orientades a la recerca de feina.
  • Formació professional per a l'ocupació.
  • Aproximació a la creació d'empreses i l'emprenedoria.

 

Com es pot sol·licitar?

Presencialment, a l'Oficina de Treball corresponent.

Reial decret llei 14/2017, de 6 d'octubre, pel qual s'aprova la reactivació extraordinària i per temps limitat del programa de qecualificació professional de les persones que exhaureixin la seva protecció per desocupació.

Resolució d'1 de febrer de 2017, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es prorroga la vigència de la Resolució d'1 d'agost de 2013, modificada per la de 30 de juliol de 2014, per la que es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació dels ajuts econòmics d'acompanyament inclosos en el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur prorrogat pel Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener. 

Resolució de 9 de febrer de 2016, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es prorroga la vigència de la Resolució d'1 d'agost de 2013, modificada per la de 30 de juliol de 2014, per la que es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació dels ajuts econòmics d'acompanyament inclosos en el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur prorrogat pel Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener. 

Resolució de 30 de juliol de 2015, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es prorroga la vigència de la Resolució d'1 d'agost de 2013, modificada per la de 30 de juliol de 2014, per la qual es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació dels ajuts econòmics d'acompanyament inclosos en el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur prorrogat pel reial decret llei 1/2013 de, de 25 de gener. 

Resolució de 30 de juliol de 2014, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es prorroga la vigència i es modifica la d'1 d'agost de 2013, per la qual es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació de les ajudes econòmiques d'acompanyament incloses en el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació prorrogat pel Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener (BOE núm. 193 del 09/08/2014).

Resolució de 29 de juliol de 2016, del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual es prorroga la vigència de la resolució d'1 d'agost de 2013, modificada per la de 30 de juliol de 2014, per la qual es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació dels  ajuts econòmics inclosos en el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació, prorrogat pel Reial decret llei 1/2013 de 25 de gener (BOE núm. 198 publicat el 17/08/16).