• Imprimeix

Inscripció com a demandant d'ocupació

La inscripció com a demandant d’ocupació és el pas previ per accedir a tots els serveis del SOC.

Aquesta inscripció és gratuïta i voluntària, amb l’excepció de les persones perceptores de prestacions per desocupació, per a les quals és un tràmit obligatori.

La poden realitzar les persones en situació d’atur i les que, tot i estar treballant, volen millorar la feina.

Un cop feta la inscripció com a demandant d’ocupació la persona rep el document d'alta i de renovació de la demanda d'ocupació (denominat DARDO)

Si és la primera vegada que la persona s’inscriu com a demandant d'ocupació a les Oficines de Treball, haurà de:

  1. Dirigir-se a l’Oficina de Treball que li correspon segons el domicili.
  2. Portar un document en vigor que l’identifiqui (DNI, carnet de conduir, permís de treball i/o residència en cas d'estrangers)
  3. El primer cop que es doni d’alta, farà una una entrevista en profunditat en què es recolliran les seves dades personals, de formació, d'experiència laboral, etc., i s’establirà així el seu perfil professional, amb l'objectiu de facilitar la col·locació. Per això haurà de portar els títols formatius i els carnets professionals dels quals disposi.

Si la persona ja havia estat inscrita anteriorment com a demandant d'ocupació, només cal que s’adreci a la seva Oficina de Treball amb un document en vigor que l’identifiqui (DNI, carnet de conduir, Targeta d’Identificació d’Estrangers...)  Si la seva demanda està actualitzada, també podrà fer la inscripció per Internet a través del web del SOC.

 

Persones estrangeres

Les persones estrangeres amb nacionalitat no comunitària necessitaran tenir un tipus d’autorització de residència que permeti la inscripció, un número d'identificació d'estranger (NIE) i un document que les identifiqui (targeta d'identificació d'estranger o estrangera) en alguna de les situacions següents:

  • Autorització administrativa d'estada, de residència o de residència i treball, en vigor; és a dir, no caducada.
  • En cas d'estar caducada l'autorització administrativa, cal disposar de la sol·licitud de renovació, expedida entre els 60 dies naturals abans de la data d'expiració o en els 3 mesos posteriors.

 

Les persones estrangeres amb nacionalitat d'un país de la Unió Europea (UE) o bé de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) per inscriure's com a demandants d’ocupació han d’aportar a l’Oficina de Treball el “Certificat de registre de ciutadà de la UE” (document verd) en què consta el nom, la nacionalitat i el domicili de la persona registrada, el seu número d'identitat d'estranger (NIE) i la data del registre.

No obstant això, quan el ciutadà de la UE o de l''EEE porta menys de tres mesos a Espanya es pot inscriure amb el passaport o bé amb el document d’identitat en vigor, però ha de tenir en compte que després haurà d’aportar aquest certificat de registre per mantenir vigent la seva inscripció.

Data d'actualització:  21.04.2017