• Imprimeix

Ajuts al transport públic per a persones en situació d’atur

Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en recerca de feina, s’ofereix un ajut aplicable a un títol de transport integrat, unipersonal i de llarga durada.

Aquests ajuts (descomptes) s’efectuaran només sobre aquests títols:

9,95 €. Viatges il·limitats durant 1 mes per totes les zones

10,70 €. Viatges il·limitats durant 1 mes per a totes les zones

9,80 €. Viatges il·limitats durant 1 mes per a totes les zones

12,00 €. Viatges il·limitats durant 1 mes per a totes les zones

 

Podrà optar a aquest ajut la persona treballadora en situació d’atur que, a més:

  1. Percep un subsidi per desocupació d’import inferior al Salari Mínim Interprofessional (SMI).

 

O bé compleix els tres requisits següents:

  1. Percep qualsevol altre ajut inferior al SMI o no en rep cap.
  2. Ha estat inscrita com a demandant d’ocupació un mínim de 12 mesos en els darrers dos anys.
  3. Es troba en un procés de recerca de feina tutoritzat pel SOC, el qual requereixi de mobilitat freqüent.

Per poder adquirir els títols de transport amb els descomptes aplicats, les persones beneficiàries hauran d’obtenir prèviament un certificat que acrediti que compleixen els requisits.

Aquests certificats es podran aconseguir de la següent manera:

Un cop obtingut el certificat, es podran adquirir els corresponents abonaments de transport als diferents centres d’atenció al client que l’ATM té distribuïts per tot el territori.